Mød 3 ingeniører

Her fortæller en diplomingeniører og to civilingeniører om, hvordan de besluttede sig for at læse videre eller fortsætte ud på arbejdsmarkedet.

Navn: Jacob Svane

Alder: 29 år

Ansat hos: Kirkholm Maskiningeniører

Uddannelse: Diplomingeniør i maskinteknik fra Aarhus Universitet

Færdiguddannet: 2014

Var du i tvivl, om du skulle være diplomingeniør eller civilingeniør?
I løbet af min uddannelse overvejede jeg at læse videre, og jeg tog nogle valgfag, som ville gøre det nemmere at tage en overbygning, hvis jeg skulle få lyst til det. Men efter min diplomingeniør var jeg skoletræt, og i dag synes jeg ikke, at det vil give mening for mig at læse videre.

Jeg synes, det er for omfattende at tage to år ud af mit arbejdsliv for at læse, når man ser på hvad, jeg vil få ud af det. Efter min mening vil det være mere gavnligt at supplere med enkelte fag eller specifikke områder. Derudover er den økonomiske gevinst også væk. Den lønforskel, der vil være, den står ikke mål med de to år væk fra arbejdsmarkedet.

Hvad vil du sige til en, der er i tvivl?
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal læse videre eller ej, så synes jeg, at du skal gøre det. Man er inde i gamet og rutinerne, mens man er studerende, og man har ikke opbygget et højt forbrug og fået alle de behov, som man får, når man er færdig. Derfor skal man klart afprøve det, mens det stadig er nemt at gøre.

Derudover skal man selvfølgelig også have lyst til at læse videre, for det er hårdt arbejde.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navn: Maria Dam Mortensen

Alder: 29 år

Ansat hos: BaneDanmark

Uddannelse: Civilingeniør i teknisk geologi fra Aarhus Universitet og bygningsingeniør fra Syddansk Universitet

Færdiguddannet:  2014

Var du i tvivl, om du skulle være diplomingeniør eller civilingeniør?
Jeg var meget i tvivl om, hvilken uddannelse jeg skulle vælge, og da der samtidig var sygdom i min familie, valgte jeg at blive hos dem i Odense.

Efter min diplomuddannelse var jeg ude og arbejde i en periode, men jeg var meget ung i forhold til de andre, og jeg stod lidt bagest i køen til de sjove jobs i forhold til civilingeniørerne.

Jeg så en mulighed for at bygge oven på min diplomingeniør, og jeg ville gerne prøve noget nyt og gøre noget mere, så jeg besluttede mig for at læse videre. Jeg tog ikke min civilingeniør for at få et bestemt job, men for at prøve noget nyt og blive lidt ældre.

For mig har civilingeniøruddannelsen klart været federe end diplomingeniøruddannelsen. Man har det grundlæggende fagstof på plads, og der er mulighed for at fordybe sig i det, man virkelig brænder for. Det var hårdt at flytte til en ny by, men det blev opvejet af, at jeg var afklaret og vidste, hvad jeg ville.

Hvad vil du sige til en, der er i tvivl?

Det kommer an på, hvad der føles rigtigt. Hvis du er skoletræt, så skal du ud og prøve arbejdslivet af, og så kan du komme tilbage på skolebænken igen, når du får lyst til det.

Hvis du har en naturlig nysgerrighed, og du brænder for at komme tilbage til det teoretiske, så skal du nok finde ud af det. Du skal ikke være bange for at komme ud og arbejde, for så efterfølgende at tage tilbage på skolebænken. Du skal heller ikke være bange for at skifte boldgade, hvis du med tiden opdager noget andet, som passer dig bedre.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navn: Anders Vinther Olsen

Alder: 27 år

Ansat hos: Oticon

Uddannelse: Civilingeniør i medicin og teknologi fra DTU

Færdiguddannet: 2016

Var du i tvivl, om du skulle være diplomingeniør eller civilingeniør?
Jeg var ikke så meget i tvivl, for jeg var meget optaget af medicin og teknologi og det med at lave noget til folk, der løser et problem. Jeg ville gerne hjælpe folk med at løse et sundhedsmæssigt problem, hvor man kunne gøre en forskel.

Hvad vil du sige til en, der er i tvivl?

I bund og grund handler det jo om, hvad man selv har lyst til.

Lidt groft sat op, så siger man jo, at det er civilingeniørerne, der laver formlerne, og diplomingeniørerne, der bruger formlerne. Så spørgsmålet er måske lidt, hvad du synes, der er sjovest? Vil du ud og bruge noget, der allerede virker? Eller vil du være en af dem, der stiller spørgsmålstegn ved måderne at gøre ting på?

Når det så er sagt, så synes jeg, det vigtigste er, at man kommer i gang. Hvis du finder ud af, at du gerne vil lave noget andet, så kan du jo altid læse en kandidat bagefter.