Jobsamtalen kræver mere end charme, selvtillid og lækkert hår

Lækkert hår og pænt tøj kan få dig et stykke af vejen, men uanset hvor god du er til at snakke og charmere, er du nødt til at dukke velforberedt op til din jobsamtale.

Forberedelse, forberedelse og forberedelse
Du skal sætte dig ind i virksomheden. Tjek hjemmesiden og sørg for, at du ved, hvad det er for et sted, du er kommet til samtale.

Hvad vil du sige?
En jobsamtale er en samtale, der går begge veje. Det betyder, at du både skal lytte og snakke. Og selvom du selvfølgelig ikke med sikkerhed kan vide, hvad du vil blive spurgt om, så kan du forsøge at forberede dig på en række af de mest almindelige spørgsmål.

Det kan fx være

  • Fortæl os lidt om dig selv?
  • Hvorfor vil du gerne arbejde her?
  • Hvor ser du dig selv om fem år?
  • Hvad er dine styrker og svagheder?
  • Hvad er din største succeshistorie?
  • Hvad laver du i din fritid?

Derudover kan du også forberede dig på ting, som det er vigtigt, at du får fortalt. Det kan handle om hvordan du er som kollega, om dine kompetencer eller om dine idéer til, hvordan du vil udføre jobbet.

Forbered spørgsmål
Hav en række spørgsmål med til samtalen, hvor du spørger ind til virksomheden, jobbet eller noget andet, der viser, at du har forberedt dig.

Afdæk selv dine svage sider
Måske har du et hul i dit CV eller måske er din faglighed lidt skæv i forhold til profilen? Find selv dine svage sider og forbered dig på, at blive spurgt om dem. Og hvis du ikke bliver spurgt om dem, skal du måske selv bringe dem på bane alligevel, så du kan få lov til at afkræfte og argumentere imod en eventuel bekymring eller lignende.

Motivation er afgørende
Der er ikke nogen, som ansætter en person, der ikke vil have jobbet. Fortæl hvorfor du gerne vil have jobbet, og hvordan du har tænkt dig at udføre din rolle i det job.

Hvad er du værd?
Du skal forberede dig på, at du vil blive spurgt til løn. Før samtalen skal du derfor afklare med dig selv, hvad du vil have, når du bliver spurgt. Du kan tjekke hvad lønspændet for dit løntrin er hos din a-kasse.

Når du kender lønspændet, skal du beslutte dig for, hvor højt du vil sætte dit udspil – og hvor lavt du minimum vil gå. Her skal du huske, at der måske også er andet end penge i din lønordning. Har virksomheden nogle frynseordninger? Hvad med efteruddannelse? Bonusordninger?

Motiveret, velforberedt og nærværende er de tre mest populære karakteristika for de kandidater, der klarer sig bedst til en jobsamtale.

(Kilde: Ballisagers rekrutteringsanalyse 2017)